Hikmah Dan Kisah

Hikmah dan Kisah

Kisah Bai’at Hindun binti ‘Utbah

Pada zaman Jahiliyah, Hindun terkenal sebagai wanita yang sombong lagi ambisius hingga kalimat Allah berjaya dan terjadi Fathu Makkah. Takdir Allah...

Super Admin
04 Jul 2019
Hikmah dan Kisah

UMMAT ISLAM, SEMAKIN DITEKAN SEMAKIN KUAT!

Minoritas Muslim di sepanjang zaman dan tempat telah cukup menjadi objek paling nyata dari segala bentuk diskriminasi dan intimidasi. Memasuki era ...

Super Admin
16 Mar 2019
Hikmah dan Kisah

Terpasung Kegagalan

Seandainya setiap janin boleh meminta, maka tak satupun memilih dilahirkan dari orang tua yang kelak mengantarnya menyelisihi fi...

Admin WIM
06 Nov 2018
Hikmah dan Kisah

Bersinergi Dalam Dakwah

Bersinergi dalam dakwah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh para pelaku dakwah baik da'i, ustad, ulama, bahkan nabi se...

Admin WIM
31 Oct 2018
Hikmah dan Kisah

Memaknai Setiap Ujian Dari Allah

Kawan, kita hidup di dunia ini dikelilingi dengan berbagai titipan, ketika titipan itu diambil oleh sang pemilik-Nya, ada yang sedih namun bisa ber...

Admin WIM
31 Oct 2018